AKTUALNOŚCI
23 - 05 - 2024

Certyfikat dla produktów i usług ZAZ

Z radością informujemy, że jakość produktów i usług oferowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie została uwiarygodniona przyznanym przez Marszałka Województwa certyfikatem jakości „zakup prospołeczny”.

Więcej Więcej
03 - 04 - 2024

Zapraszamy na wakacje z Koniczynką

Terminy: 22-26.07.2024, 29.07-02.08.2024 oraz 19-23.08.2024.

Więcej Więcej

Budowa i wyposażenie ZAZ

Tytuł  projektu:
Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie

Cel projektu:
Włączenie społeczne i podniesienie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez stworzenie miejsc pracy.

Kamień węgielny pod Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie

Nadszedł czas na zrobienie kolejnego kroku… Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie już od 16 lat realizuje Wiejski Projekt społeczny Juchowo-Kądzielna- -Radacz pn. „Od ludzi dla ludzi”, którego celem jest poprawa jakości życia ludzi, odnowa ziemi, aktywizacja społeczności wiejskiej oraz integracja natury i ludzi – również niepełnosprawnych. Realizując swoje cele, Fundacja tworzy osobom niepełnosprawnym przyjazne warunki do nabywania wiedzy i umiejętności związanych z uprawą i pielęgnacją ziół, procesami przetwórstwa surowców rolnych oraz pracami w gospodarstwie. Stwarzając osobom niepełnosprawnym możliwość pracy w naszym projekcie – w środowisku rzeczywistej pracy – chcemy, aby one same uczestniczyły w podejmowaniu decyzji o swoich dalszych losach zawodowych i przyszłym zatrudnieniu.

Dlaczego Zakład Aktywności Zawodowej Ta forma wydaje się najbardziej odpowiednią dla osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które chcą pracować. ZAZ stanowi szansę na indywidualny rozwój osoby niepełnosprawnej, zmianę jakości codziennego funkcjonowania i – co najistotniejsze – pozwala przejmować w większym stopniu kontrolę nad własnym życiem. ZAZ to droga, która prowadzi od bycia całkowicie zależnym od otoczenia i różnorodnych służb, do aktywności zawodowej – wykonywania sensownej, potrzebnej innym ludziom pracy. Od kontaktów ograniczonych do kręgu osób najbliższych – do rzeczywistego włączenia w pełne życie społeczne, którego wyznacznikiem jest korzystanie z tych samych praw, jakie są dostępne innym osobom. Taka zmiana u każdego człowieka powoduje inne postrzeganie samego siebie, większą świadomość własnych możliwości, jednocześnie tworząc nowe potrzeby i cele do realizacji. Zakład Aktywności Zawodowej rozumiemy jako szansę nie tylko na indywidualne wzbogacanie się jego uczestników, ale również wzbogacanie się całego społeczeństwa, a przede wszystkim pracowników naszego projektu. Znaleźliśmy miejsca oraz zajęcia w ramach działalności naszego Projektu, które mogą z powodzeniem wykonywać osoby niepełnosprawne. Dlatego Fundacja, która za nadrzędną wartość stawia człowieka, chce stworzyć również osobom niepełnosprawnym pozostającym na marginesie życia, możliwość rozwoju zawodowego i społecznego w rolniczym zakładzie aktywności zawodowej. Zakład ten będzie szansą na aktywność osób niepełnosprawnych, pochodzących głównie z terenów wiejskich.

Profil działalności ZAZ

Profil działalności naszego zakładu wpisuje się wprost w misję i działalność Fundacji. Przedmiotem działań tego przedsiębiorstwa społecznego będzie ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo, usługi świadczone na rzecz ochrony przyrody i pielęgnacji otoczenia, oraz wyroby rękodzielnicze. Bazą dla produkcji ZAZ będą surowce z upraw własnych, ze stanów naturalnych, jak również z gospodarstwa prowadzonego przez Spółkę Rolniczą Juchowo w ramach Projektu Wiejskiego.

W ZAZ-ie miejsca pracy znajdzie 50 osób niepełnosprawnych, których wspierać będzie 16 osób z personelu. Nasza koncepcja znalazła uznanie nie tylko wśród osób niepełnosprawnych. Na realizację projektu – tj. budowę i wyposażenie ZAZ-u, pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości ponad 6 mln PLN oraz wsparcie z Fundacji SAGST w wysokości około 3 mln PLN.

29 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod nasz zakład, połączona z podpisaniem umowy z wykonawcą inwestycji oraz przekazaniem placu budowy. W uroczystości uczestniczyli wszyscy, którzy swoją życzliwością, dobrą radą oraz pozytywnym nastawieniem wspierali nas i pomagali finansowo na drodze do realizacji pomysłu. Wiemy, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, więc cennym zwyczajem jest utrwalanie na piśmie ważniejszych wydarzeń. Dla podtrzymania tej tradycji i przekazania następnym pokoleniom znaczenia tego przedsięwzięcia, podpisany został akt erekcyjny. Akt ten wmurowano w kamień, symbolizujący kamień węgielny, położony w fundamentach naszej budowli.

To szczególne wydarzenie uświetnione zostało występami artystycznymi w wykonaniu osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych ośrodków – przyszłych pracowników ZAZ-u.

Z okazji uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pan Wilfried Schneider, w imieniu Fundacji Software AG Stiftung, złożył życzenia: „Niech w tym budynku obecne będą zawsze jasne myśli, ciepło serca oraz niech działa tu impuls woli, a w jedności z nimi, niech nad tym miejscem czuwa dobry duch. Tylko wówczas osoby z niepełnosprawnością, jak i bez, znajdą w nim miejsce, gdzie będą mogły się dobrze rozwijać i wykonywać użyteczną pracę”.

Numer umowy: RPZP.09.02.00-32-002/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Link do kamery online
Zamówienia

AKTUALNOŚCI
23 - 05 - 2024

Certyfikat dla produktów i usług ZAZ

Z radością informujemy, że jakość produktów i usług oferowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie została uwiarygodniona przyznanym przez Marszałka Województwa certyfikatem jakości „zakup prospołeczny”.

Więcej Więcej
03 - 04 - 2024

Zapraszamy na wakacje z Koniczynką

Terminy: 22-26.07.2024, 29.07-02.08.2024 oraz 19-23.08.2024.

Więcej Więcej

NASZE Produkty

Rolnictwo biodynamiczne w Juchowie funkcjonuje w obiegu zamkniętym

Krowy otrzymują paszę wytwarzaną przez nas. Z obornika wytwarzanego na terenie gospodarstwa produkowany jest kompost, który następnie trafia na nasze pola.

NASZE PRODUKTY
Przewiń w lewo
Przewiń w prawo
 
Juchowo Farm - Fundacja im. St. Karłowskiego
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Juchowo 54 A, 78-446 Silnowo Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o. Juchowo 54 A, 78-446 Silnowo
tel.: 94 375 3821 fax: 94 375 3822
Zapraszamy do sklepu na terenie gospodarstwa od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00
Dane GPS
Dane GPS: N 53 St.40' 37.7292" E 16 St.29' 27.0924"
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.