AKTUALNOŚCI
23 - 05 - 2024

Certyfikat dla produktów i usług ZAZ

Z radością informujemy, że jakość produktów i usług oferowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie została uwiarygodniona przyznanym przez Marszałka Województwa certyfikatem jakości „zakup prospołeczny”.

Więcej Więcej
03 - 04 - 2024

Zapraszamy na wakacje z Koniczynką

Terminy: 22-26.07.2024, 29.07-02.08.2024 oraz 19-23.08.2024.

Więcej Więcej

Poszukujemy pracownika na stanowisku: Księgowa

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielna prowadzony przez Fundację im. St. Karłowskiego jest położony na terenach wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego, około 20 km od Szczecinka.

Projekt rozwija się na bazie ca. 1.900 ha objętych rolnictwem biodynamicznym z uprawami polowymi, hodowlą zwierząt, uprawą warzyw i ziół, przetwórstwem (piekarnia, serownia, mleczarnia) i sprzedażą. W ramach Projektu Wiejskiego rozwijają się różne przedsięwzięcia takie jak  pedagogika i edukacja,  ochrona przyrody i  badania naukowe, aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Na rzecz Projektu Wiejskiego pracuje zespół  liczący na dzień dzisiejszy ok. 130 osób.

Do wsparcia naszej kadry poszukujemy pracownika na stanowisku:

Księgowa

Opis stanowiska:

 • bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi w zintegrowanym systemie księgowym Enova,
 • dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych w zintegrowanym systemie księgowym, rozliczanie płatności kartą płatniczą w zintegrowanym systemie księgowym,
 • ewidencja czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w zintegrowanym systemie księgowym,
 • prowadzenie i kontrola rozrachunków kontrahentów ( windykacja należności, analiza zobowiązań) w zintegrowanym systemie księgowym,
 • sporządzanie faktur sprzedaży, not korygujących w zintegrowanym systemie księgowym,
 • analiza i sprawdzanie rejestrów VAT do deklaracji,
 • archiwizacja dokumentów księgowych,
 • uczestniczenie w zamknięciu miesiąca, roku.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie ( mile widziane wyższe kierunkowe),
 • praktyczne doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości z wyłączeniem budżetowej,
 • mile widziana praca w biurze rachunkowym -prowadzenie pełnej księgowości,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustaw podatkowych i rachunkowych,
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
 • mile widziana znajomość programu księgowego ENOVA
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, dokładność, sumienność.

Oferujemy:

 • umowa o pracę na pełen etat, poprzedzającą umową na czas próbny 3 miesięczny, w wyjątkowym, międzynarodowym Projekcie Wiejskim w Polsce
 • interesującą i pełną wyzwań pracę z możliwością rozwoju;
 • rozwój kompetencji zawodowych w kierunku księgowości,
 • praca w systemie jednozmianowym ( 7:00-15:00),
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i wykonywanych obowiązków, zgodne z wymogami ustawowymi,
 • samodzielne stanowisko pracy; 

Prosimy o przesłanie aplikacji ( CV+ list motywacyjny) na adres: agnieszka.pacholczyk@juchowo.org lub pocztą:

Fundacja Im Stanisława Karłowskiego

Juchowo 54A, 78-446 Silnowo

Tel. 94 375 23 49

Oferty należy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2021.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi do dalszego procesu rekrutacji kandydatami, spełniającymi nasze wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do komisyjnego zniszczenia dokumentów aplikacyjnych, które z przyczyn formalnych lub merytorycznych nie będą mogły być rozpatrywane.

Państwa aplikacja będzie traktowana w sposób ściśle poufny.

W CV należy umieścić następującą klauzulę

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej
i przyszłych rekrutacji*
.

*niewłaściwe skreślić

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Fundacja Imienia Stanisława Karłowskiego”
  z siedzibą w Juchowie,
  Juchowo 54A, (78-446 Silnowo), zwana dalej administratorem, tel. (94) 375 38 21, e-mail: info@juchowo.org.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
  1. niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) - c) powyżej,
  2. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
  3. w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
  4. przez okres __ miesięcy od dnia wyrażenia zgody - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane.
 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.

*niewłaściwe skreślić

 

AKTUALNOŚCI
23 - 05 - 2024

Certyfikat dla produktów i usług ZAZ

Z radością informujemy, że jakość produktów i usług oferowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie została uwiarygodniona przyznanym przez Marszałka Województwa certyfikatem jakości „zakup prospołeczny”.

Więcej Więcej
03 - 04 - 2024

Zapraszamy na wakacje z Koniczynką

Terminy: 22-26.07.2024, 29.07-02.08.2024 oraz 19-23.08.2024.

Więcej Więcej

NASZE Produkty

Rolnictwo biodynamiczne w Juchowie funkcjonuje w obiegu zamkniętym

Krowy otrzymują paszę wytwarzaną przez nas. Z obornika wytwarzanego na terenie gospodarstwa produkowany jest kompost, który następnie trafia na nasze pola.

NASZE PRODUKTY
Przewiń w lewo
Przewiń w prawo
 
Juchowo Farm - Fundacja im. St. Karłowskiego
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Juchowo 54 A, 78-446 Silnowo Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o. Juchowo 54 A, 78-446 Silnowo
tel.: 94 375 3821 fax: 94 375 3822
Zapraszamy do sklepu na terenie gospodarstwa od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00
Dane GPS
Dane GPS: N 53 St.40' 37.7292" E 16 St.29' 27.0924"
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.